Over Het Breinboek

Waarom dit boek?

“There is a paradox in the growth of scientific
knowledge. As information accumulates in ever
more intimidating quantities, disconnected facts
and impenetrable mysteries give way to rational
explanations, and simplicity emerges from chaos.”

The Cell

Hersenwetenschap is complex, genuanceerd en niet altijd eenduidig. Deze kennis overbrengen op het publiek is daarom een grote uitdaging. Met dit boek willen we daar verandering in brengen. Met elegante infographics en illustraties laten we een breed publiek kennis-maken met de hersen-wetenschappen. Naast dat deze graphics prachtig zijn om te zien,
biedt deze manier van kennis-overdracht ook de mogelijkheid om patronen te ontdekken in complexe
data.

In het bijzonder focussen we op het ontwikkelende brein. We beantwoorden vragen als:

  • Wanneer begint de hersen-ontwikkeling en wanneer is het brein ‘af’?
  • Wat is er bijzonder aan een puberbrein?
  • Bestaat er zoiets als muzikaal talent en zien we dat in het brein?
  • Is het brein van jongens beter in wiskunde dan dat van meisjes?
  • Hoe beïnvloedt sociale media de hersenontwikkeling?

waarover gaat dit boek?

In dit boek nemen we je mee op een grafische ontdekkingstocht langs wetenschappelijke bevindingen over het ontwikkelende brein. Door
complexe informatie en data op een elegante en toegankelijke manier in

beeld te brengen, kunnen wij de nieuwste bevindingen inzichtelijk te maken voor een breed publiek. We beogen een educatief kijkboek in koffietafelboekformaat, met ca. 200
pagina’s.


Voor wie is dit boek?

Mensen lezen steeds minder, blijkt uit onderzoek van Lees:Tijd. Onder jongvolwassenen (20-34 jaar)
daalde het aantal lezers in 10 jaar van 87% naar 49%. Met het Brein Boek willen we dit publiek weer
enthousiasmeren voor boeken. Daarnaast hebben veel mensen behoefte aan toegankelijke wetenschappelijke informatie. De

doelgroep voor dit boek zijn
jongvolwassenen, maar ook ouders, verzorgers, docenten en zorg- en onderwijsprofessionals. We hopen met dit initiatief de interesse voor complexe wetenschappelijke kennis aan te wakkeren, kennis waar dit publiek anders niet mee in aanraking zou komen.